top of page
徵人2019.jpg

事務所誠徵伙伴    ​請寄履歷、作品集、成績單等 至  kdsarch.tw@gmail.com

職缺--專案經理  x1

            設計師兼建築師助理     x1

           

誠摯邀請各位高手一同加入我們團隊。

在這裡,不論是設計、繪圖、請照、3D、BIM、估算、監造、管理、業務......你/妳都可以找到可以發揮或學習的領域。

bottom of page